Kom igang

skytteikon

Hvordan kommer man i gang?

Det er ret enkelt! Tegn en primitiv anetavle – start med dig selv som proband, eller start med dine børn som proband, hvis du inkluderer din ægtefælles aner. Efter reglerne i Sosa-Stradonitz princippet skriver du, hvad du ved! I løbet af kort tid er du i gang og møder de problemer, som vil følge dig fremover. Du vil typisk kunne godtgøre ret meget om probanden, probandens forældre og bedsteforældre – altså tre generationer, måske fire. Det er jo mennesker, som du kender eller har kendt. Muligvis mangler du en eller to personer i den ældste generation. Således bliver din anetavle lidt ‘ savtakket’ opadtil, fordi der mangler nogle individer. Når du ikke kan huske mere, kan du med succes henvende dig til de ældste i din familie – også onkler, tanter mm. De sidder måske med oplysninger, der kan spare dig for en masse arbejde senere.

Glem stoltheden, hvis den gamle tante er en, du ikke har talt med de sidste 35 år. En dag er hun død og med hende en masse information. Spørg også efter familiealbum og billeder, dagbøger, breve mm. På et tidspunkt kommer du ikke længere på den lette måde, så melder spørgsmålet sig: Hvordan kommer jeg videre?