Paradoks

 skytteikon

Probanden er første generation. Forældrene er i anden generation, hvor der er to individer. I tredie generation er der fire individer, i fjerde er der otte individer osv. I den n’te generation er der 2 opløftet til n-1 individer. Det bliver til mange, hvis man kommer langt tilbage. I 15. generation er der således 2 opløftet i 14. potens, hvilket er 16.384 individer. I 20 generation er der 1.048.576 individer. Du finder ikke dem alle, men hvis du går 20 generationer tilbage (ca. 600 år), så boede, der ikke mange mennesker i Danmark, måske 1 million.

 Det er jo et paradoks:

Det går jo ikke, for går du længere tilbage, så er der flere folk i dit stamtræ, end der er mennesker i Danmark og sidenhen på hele planeten. En af forklaringerne er anesammenfald, med baggrund i fætter-kusine ægteskaber. Et sådant ægteskab medfører en gruppe bagud i tiden, der optræder med ens individer – to steder, altså samme individ ses både i fætterens og i kusinens anetræ. Hertil kommer indvandring og udvandring, samt det forhold, at nogle dør tidligt.