Info 51 – 60.

Info 51:

 

Godt nytår til alle i Vejlauget.

Resultatet af den spændende julekonkurrence:

Der indkom i alt 4 (!) svar, hvoraf tre var korrekte. De rigtige svar var hhv: 8.juni 2000, 5323-0317184, Steen Rydahl, Carlstad. Alle svar kunne findes på www.andersbeck.dk Vinderen af en flaske portvin blev Piet van Tilburg EK 14.

Vi har undersøgt, hvornår Dong agter at grave el kablerne ned i vores område. Det fremgår endnu ikke af Dongs hjemmeside, men efter telefonisk kontakt, har vi fået oplyst, at den nuværende plan er oktober 2013 – januar 2014. Det blev understreget, at dette tidsinterval udmærket kan blive ændret. Nedgravningen vil ske i fortovet, og typisk i den samme side, som ledningerne er placerede i nu. På spørgsmålet om, hvorvidt retablering af fortovet kan ske til noget andet end det eksisterende, var svaret, at det er op til en nøgleperson, som har ansvaret for arbejdet i det pågældende område. Der vil tilflyde os information inden arbejdet påbegyndes.

Ellers er der ikke så stor aktivitet i bestyrelsen. Vi glæder os over, at de fleste er omhyggelige med at rydde sne, når det er nødvendigt.

Formanden tillader sig lige at spørge: Er der nogen, der har et billede eller en tegning (skitse) af Emdrup Søpavillon, der lå på det sydøstlige hjørne af Tuborgvej/Emdrupvej i perioden 1935-55?

Info 52:

APRIL    2013

 

Søndag 21  
Mandag 22 X Generalforsamling i Vejlauget Nøkkerosen, kl. 19:30 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25. NB: Vigtigt!!!
Tirsdag 23  

 

Ideelt bør et kalenderafsnit i din kalender for mandag d. 22. april 2013 se således ud – set med Vejlaugets øjne. (Denne infoskrivelse er naturligvis blot en advisering, så du kan notere dig dato og tidspunkt.)

 

Adviseringen kommer i god tid denne gang, fordi det er væsentligt, at så mange som muligt tropper op i år. Bestyrelsen og et medlem vil fremsætte forslag, der kan blive temmelig udgiftskrævende.

 

Regelret indkaldelse fremkommer senere i henhold til vedtægterne.

 

Reserver datoen til den årlige generalforsamling!

Vel mødt!