Hippokrates

Hippokrates.

Hippokrates. (ca. 460 – ca. 370 f. Kr.) Lægen fra Kos.

Hippokrates tilskrives følgende citat, som stadig er grundlaget for den medicinske etik:

“Primum non nocere”, hvilket betyder: “For det første – aldrig skade.”

Godt sagt gamle jas! Lægen kan som regel hjælpe, når noget skal gøres for den syge, men det er ikke lægens opgave at udsætte sin patient for en risiko. I et moderne samfund 2.400 år senere gælder dette stadig, om end vi selv mener, at tiden har udviklet sofistikerede behandlingstilbud, som måske nok indebærer en risiko. Derfor har vi da også justeret tingene lidt, så lovgiverne har formuleret, at patienten selv skal have indflydelse på sin behandling. Og han skal tilkendegive, at han vil acceptere en eventuel risiko. For en risiko er der i mange sammenhænge. Det er vel fair nok.

Disse sider under fanen fitness skal læses ud fra den hippokratiske opfattelse. Det er ikke min hensigt, at nogen skal lide skade i forbindelse med fitness. Hvis du fejler noget, så anbefaler jeg, at du tager en snak med din praktiserende læge, før du går igang. Hvis du går i et fitness center, så få råd og vejledning i den konkrete øvelse, du planlægger. Du skal ikke overtræne, men du skal naturligvis have noget ud af besøget. Men altså: “Primum non nocere.”