Emdrup

Se billede i fuld størrelse

203x

 

Emdrup.

Emdrup er en del af Københavns Kommune. Området blev indlemmet i kommunen i 1901, bl.a. fordi der i slutningen af 1800 tallet var sket en betydelig industrialisering, hvilket medførte behov for boliger til industriarbejderne og behov for arealudvidelse. Foruden Emdrup blev også Brønshøj indlemmet. Det skete formelt ved:

 ‘ Lov om Brøndshøj Sogns Indlemmelse under Staden Kjøbenhavn.’

I 1901 blev også Emdrup Grundejerforening stiftet. I 2001 blev der af grundejerforeningsbestyrelsen – i anledning af 100 års jubilæet – taget skridt til at skrive en omfattende bog om Emdrups historie og udvikling. Sammen med 16 andre beboere i Emdrup har jeg bidraget til bogen: ‘Emdrup – et åndehul i storbyen.’ Jubilæet blev markeret med en festlighed, som blev afholdt på Holbergskolen. Til denne fest forfattede jeg en lille sang.

 

Nogle år forinden havde jeg skrevet et mindre højttideligt skrift, til deltagerne af den årlige vejfest på Nøkkerosevej i Emdrup.

På disse sider kan man læse:

1. Et lille skrift til beboerne i Vejlauget – om Emdrup

2. Emdrup – fra intet til nutidigt byområde. Fra “Emdrup, et åndehul i storbyen.”

3. Anden verdenskrig i Emdrup. Fra “Emdrup, et åndehul i storbyen.”

4. Erhvervsliv i Emdrup. Fra “Emdrup, et åndehul i storbyen.”

5. Jubilæumssang om Emdrup i anledning af Grundejerforeningens 100 års jubilæum. Iøvrigt kan Emdrup Grundejerforenings hjemmeside anbefales: www.emgf.dk

******