7 = 5

Hvis 4 appelsiner koster 6 kroner, så kunne man sætte følgende ligning op:

 

4a = 6b

 

det er det samme som at:

 

14a-10a = 21b-15b 

 

da man må flytte over på den anden side af lighedstegnet, hvis man husker at skifte fortegn, får vi:

 

14a-21b = 10a-15b

 

herefter kan man sætte hhv. 7 og 5 uden for parentes, altså:

 

7 (2a-3b) = 5 (2a-3b)  

vi dividerer med parentesens værdi på begge sider, altså

 

7 (2a-3b) = 5 (2a-3b) 

 

og altså:

 

7 = 5.

 

Summa summarum, hvis 4 appelsiner koster 6 kroner, så er 7 = 5.