Regnskab

 

På denne side kan man se seneste regnskab.

Regnskab 2012
Kontingenter kr 89.000,00
Kolonihaverne kr 1.600,00
Renter AL kr 2.638,85
Renter ABB kr 16.833,47
Ind i alt: kr 110.072,32
Forsikring kr 1.052,50
Reparationer kr 26.695,00
Prøvebump kr 3.457,01
Generalforsamling kr 227,69
Brøndrensning kr 2.715,30
Gebyrer kr 421,00
Ud i alt: kr 34.568,50
Overskud kr 75.503,82
Indestående AL kr 351.051,33
Indestående kr 407.040,09
I alt: kr 758.091,42
Kontingent til gode kr 8.000,00
Balance kr 766.091,42

 

 

**********************************

 

Regnskab 2011.

 

**********

Regnskab 2010

 

Indtægter:

Kontingenter 42 a 2.000                                                                            84000,00

Kontingenter 5 a 1000                                                                                 5000,00

Kolonihaverne                                                                                             1600,00

Rente AL Forening                                                                                          54,65

Rente AL Formueflex                                                                                  1522,93

Rente Alm Brand fastrente                                                                         15500,46

Rente Alm Brand basis                                                                                      0,06

Indtægter i alt:                                                                                          107678,10

 

Udgifter:

Forsikring                                                                                                      986,50

Generalforsamling                                                                                          151,50

Checkgebyrer                                                                                                  34,00

Årsudskrift Alm Brand                                                                                     10,00

Indbetalingskort                                                                                               50,00

Brøndrensning                                                                                             2538,83

FI-aftale                                                                                                            6,00

Reparationer                                                                                                      0,00

Udgifter i alt:                                                                                                3776,27

 

Overskud:                                                                                               103901,27

 

Status:

Indestående AL Forening                                                                         108992,56

Indestående AL Formueflex                                                                     127111,18

Indestående Alm Brand basis                                                                         191,37

Indestående Alm Brand fastrente                                                              381233,13

Skyldige betalinger                                                                                             0,00

Aktiver i alt:                                                                                             617528,24

****************************************************************************

Budget 2011:

 

Indtægter:

Kontingenter 42 a 2000                                                               84000,00

Kontingenter 5 a 1000                                                                   5000,00

Kolonihaverne                                                                               1600,00

Renter AL forening                                                                            50,00

Renter AL formueflex                                                                    3000,00

Renter Alm Brand basis                                                                       0,00

Renter Alm Brand fastrente                                                            7700,00

Indtægter i alt:                                                                            101350,00

 

Udgifter

Forsikring                                                                                      1020,00

Generalforsamling                                                                            325,00

Gebyrer AL                                                                                       70,00

Årsudskrift Alm Brand                                                                       10,00

Indbetalingskort                                                                                 55,00

Brøndrensning                                                                               2700,00

Reparationer                                                                                20000,00

Diverse                                                                                            325,00

Udgifter i alt:                                                                                24505,00

 

Overskud:                                                                                   76845,00

**************************************************************

Regnskab 2009.

 

Indtægter:
Kontingenter 42 á 1600 67.200,00
Kontingenter 5 á 800 4.000,00
Kolonihaverne 1.600,00
Renter AL-foreningskonto 273,36
Renter Formueflex 588,25
Renter Alm. Brand Højrente 0,27
Renter Alm. Brand Fastrente 17.369,76
Indtægter i alt: 92.631,64
Udgifter:
Forsikring 947,50
Generalforsamling 2008 0,00
Gebyrer Kortaftale/checks 55,00
Årsudskrift Alm. Brand 7,50
Indbetalingskort 50,00
Brøndrensning 2.377,96
Reparationsarbejder 5.750,00
Udgifter i alt: 9.187,96
Årets overskud: 83.443,68
Status:
AL-Flexkonto 78.904,74
AL-Formueflex 65.588,25
Alm Brand Højrente 201,31
Alm Brand Fastrente 365.732,67
Tilgodehavende 3.200,00
Aktiver i alt: 513.626,97

**************************************************************