Danske regeringer

Ministeriet Moltke I                                   22. marts 1848 konservativ-nationalliberal Martsministeriet

Ministeriet Moltke II                                  16. november 1848 konservativ Novemberministeriet

Ministeriet Moltke III                                 13. juli 1851  Juliministeriet

Ministeriet Moltke IV                                 18. oktober 1851  Oktoberministeriet

Ministeriet Bluhme I                                   27. januar 1852  Januarministeriet

Ministeriet Ørsted                                      21. april 1853 konservativ

Ministeriet Bang                                         12. december 1854 Nationalliberal

Ministeriet Andræ                                      18. oktober 1856

Ministeriet Hall I                                        13. maj 1857 nationalliberal

Ministeriet Rotwitt                                      2. december 1859 bondevenner

Ministeriet Hall II                                       24. februar 1860 nationalliberal

Ministeriet Monrad                                    31. december 1863  Millionen

Ministeriet Bluhme II                                  11. juli 1864 konservativ

Ministeriet Frijs                                          6. november 1865

Ministeriet Holstein-Holsteinborg                28. maj 1870 godsejere og nationalliberale

Ministeriet Fonnesbech                              14. juli 1874 godsejere og nationalliberale

Ministeriet Estrup                                       11. juni 1875 Højre

Ministeriet Reedtz-Thott                             7. august 1894 Højre

Ministeriet Hørring                                     23. maj 1897 Højre

Ministeriet Sehested                                   27. april 1900 Højre

Ministeriet Deuntzer                                   24. juli 1901 Venstre

Ministeriet J.C. Christensen 14. januar 1905 Venstre

Ministeriet Neergaard I                              12. oktober 1908 Venstre

Ministeriet Holstein-Ledreborg                   16. august 1909 Venstre

Ministeriet Zahle I                                      28. oktober 1909 Det Radikale Venstre

Ministeriet Klaus Berntsen    5. juli 1910 Venstre

Ministeriet Zahle II                                     21. juni 1913 Det Radikale Venstre

Ministeriet Otto Liebe                                30. marts 1920 forretningsministerium

Ministeriet M.P. Friis                                 5. april 1920 forretningsministerium

Ministeriet Neergaard II                             5. maj 1920 Venstre

Ministeriet Neergaard III                            9. oktober 1922 Venstre

Ministeriet Thorvald Stauning I                   23. april 1924 Socialdemokratiet

Ministeriet Madsen-Mygdal 14. december 1926 Venstre

Ministeriet Thorvald Stauning II                  30. april 1929 Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre
Ministeriet Thorvald Stauning III                 8. juli 1940 Samlingsregering
Regeringen Vilhelm Buhl I     4. maj 1942 Samlingsregering

Regeringen Scavenius                                 9. november 1942 Samlingsregering

Regeringen Scavenius ophørte med at fungere 29. august 1943 men bestod formelt frem til 5. maj 1945. I praksis videreførtes rigets forvaltning af ministeriernes departementschefer og direktører mens den politiske del efterhånden overtoges af Frihedsrådet

Departementschefstyret                              29. august 1943 Embedsmænd

Danmarks Frihedsråd                                 16. september 1943 Danmarks Kommunistiske Parti, Dansk Samling, diverse modstandsorganisationer Frihedsrådet

Regeringen Vilhelm Buhl II   5. maj 1945 Samlingsregering Befrielsesregeringen

Regeringen Knud Kristensen                      7. november 1945 Venstre

Regeringen Hans Hedtoft I   13. november 1947 Socialdemokratiet

Regeringen Erik Eriksen       30. oktober 1950 Venstre, Det Konservative Folkeparti

Regeringen Hans Hedtoft II 30. september 1953 Socialdemokratiet

Regeringen H.C. Hansen I                          1. februar 1955 Socialdemokratiet

Regeringen H.C. Hansen II                        28. maj 1957 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre,Danmarks Retsforbund Trekantregeringen

Regeringen Viggo Kampmann I                  21. februar 1960 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre,Danmarks Retsforbund

Regeringen Viggo Kampmann II                 18. november 1960 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre

Regeringen Jens Otto Krag I                      3. september 1962 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre

Regeringen Jens Otto Krag II                     29. september 1964 Socialdemokratiet

Regeringen Hilmar Baunsgaard                   2. februar 1968 Det Radikale Venstre, Det KonservativeFolkeparti, Venstre VKR-regeringen

Regeringen Jens Otto Krag III                    11. oktober 1971 Socialdemokratiet

Regeringen Anker Jørgensen I                    5. oktober 1972 Socialdemokratiet

Regeringen Poul Hartling                            19. december 1973 Venstre

Regeringen Anker Jørgensen II                   13. februar 1975 Socialdemokratiet

Regeringen Anker Jørgensen III                 30. august 1978 Socialdemokratiet, Venstre SV-regeringen

Regeringen Anker Jørgensen IV                 26. oktober 1979 Socialdemokratiet

Regeringen Anker Jørgensen V                  30. december 1981 Socialdemokratiet

Regeringen Poul Schlüter I                         10. september 1982 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti Firkløverregeringen

Regeringen Poul Schlüter II                        10. september 1987 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti

Regeringen Poul Schlüter III                       3. juni 1988 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre KVR-regeringen

Regeringen Poul Schlüter IV                       18. december 1990 Det Konservative Folkeparti, Venstre KV-regeringen

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I          25. januar 1993 Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti Rødkløverregeringen

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II         27. september 1994 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III        30. december 1996 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV       23. marts 1998 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre

Regeringen Anders Fogh Rasmussen I        27. november 2001 Venstre, Det Konservative Folkeparti

Regeringen Anders Fogh Rasmussen II       18. februar 2005 Venstre, Det Konservative Folkeparti

Regeringen Anders Fogh Rasmussen III     13. november 2007Venstre, Det konservative Folkeparti

Regeringen Lars Løkke Rasmussen            5. april 2009 Venstre, Det konservative Folkeparti