Gode danskere

Anders Lassen.

Det smukke Sydsjælland har fostret en af de helt store danskere. D. 22. september 1920 blev Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen født på Høvdinggård ved Mern. Mern ligger mellem Præstø og Kalvehave 2 km. vest for landevejen. Faderen var kaptajn Emil Victor Schau Lassen og moderen var Suzanne Maria Signe Lassen f. Raben-Levetzau. Anders havde 2 yngre søskende Frantz og Bente.

Da Anders var knapt 9 år gammel flyttede familien nordpå til godset Bækkeskov, som er beliggende 3 km. nordøst for Tappernøje og 3 km. fra stranden ved Præstø Fjord.

Han fik sin mellemskoleeksamen fra Herlufsholm Kostskole ved Næstved i 1935.

Som 18 årig tog han først hyre på handelsskibet Fiona, men fire måneder senere påmønstrede han A. P. Møllers tankskib Eleonora Mærsk. Dette var i foråret 1939.

Anders’ baggrund var præget af national stolthed. Flere ældre slægtninge havde deltaget/deltog i krige, faderen i Finland under Vinterkrigen og oldefaderen Emil Victor Schou var aktiv ved Dybbøl, desuden Harald Schou, der døde i 1851 efter at være blevet såret i ‘Slaget ved Fredericia’ i treårskrigen 1848-50. I sit hjem lærte han at elske sit fædreland, sit modersmål, sin konge og sit flag. Derfor var han ophidset og vred over, da Danmark blev besat d. 9. april 1940, at skibet var blevet beordret til neutral havn. Anders ville om muligt kæmpe på engelsk side – mod nazismen – for sit lands befrielse.

Han afmønstrede i Sydafrika, meldte sig til tjeneste i den britiske hær og drog med et handelsskib til Skotland. Herefter gennemgik han engelsk militær uddannelse. Han avancerede til sekondløjtnant efter et togt mod et italiensk forsyningsskib i det sydlige Atlanterhav. Efterfølgende blev han uddannet som faldskærmsofficer, hvorefter han gjorde tjeneste i Grækenland, hvor tyskerne havde besat en del øer. Her blev han atter forfremmet – nu til kaptajn som sin far. Endelig blev han 9. oktober 1944 udnævnt til major.

Under 2. verdenskrig var Hitlers nazistiske Tyskland allieret med det fascistiske Italien under ledelse af Benito Amilcare Andrea Mussolini kaldet Il Duce (29. juli 1883 – 28. april 1945).

Ca. 100 km. syd for Venedig ganske tæt ved kysten ligger byen Commacchio, og et par km. syd herfor ligger den store Commacchiosø. Her var Anders leder af en gruppe, der skulle angribe en tysk stilling. I det lille landområde mellem søen og byen blev gruppen imidlertid angrebet. Angrebet var voldsomt, men Anders løb alene frem mod den tyske stilling, og trods beskydning fik han smidt et antal håndgranater mod stillingen. Dette neutraliserede tyskerne i en kort tid, men tiden var lang nok til, at gruppen kom med frem og fik elimineret yderligere en tysk stilling. Dette fandt sted natten mellem 8. og 9. april 1945, altså under en måned før den tyske kapitulation. Så skete det, som ikke burde ske, men som jo altså sker i krig. Den næste tyske stilling viftede med et hvidt flag og råbte om overgivelse, og da Anders reagerede på råbet, blev han beskudt og ramt. Han nåede at smide endnu nogle håndgranater, før hans egen gruppe nåede frem til ham. Anders var imidlertid så hårdt såret, at han kort efter døde,  hans gruppe kom imidlertid hjem med meget små tab (3 ud af 17), og den havde fået tilintetgjort tre tyske stillinger.

Anders ligger begravet i byen Argenta 20 km. vest for Commacchiosøen.

Anders har modtaget 7 engelske, en græsk og en dansk medalje for sine bedrifter. Den fornemste fik han efter sin død, nemlig den engelske ‘Victoria korset’. Kun ganske få ikke-engelske har modtaget denne. Det er bemærkelsesværdigt, at også tre danske modtog udmærkelsen under 1. verdenskrig.

Flere steder er Anders Lassen mindet: Frihedsmuseet, Mindelunden i Ryvangen og endelig ved Sct. Peders Kapel i Sjolte ved Præstø Fjord, tæt ved Bækkeskov, hvor han som dreng legede med sine søskende og venner.

Moderen Suzanne har skrevet bogen: Anders Lassen, sømand og soldat.